top of page

LGB Kvalité

Modernt trägolv

Övervägande delen av virket till furugolv som säljs i bygghandeln kommer från stock som på fackspråk sågats från 2 ex log, vilket innebär att man sågar plank ur 2.a och 3:dje stock av furan. Som efter torkning klyvs till två brädor som sedan hyvlas till golv. Denna teknik är ett rationellt sätt att såga golvbrädor på men vilket innebär att man får omväxlande en splintsida och en kärnsida som rätsida på golvbrädorna. Detta ger en blandning av hårdhet på golvbrädorna som varierar från kärnsidans 1,6 Brinell till splintsidans 1,9 Brinell allt enligt dess mätskala.

 

Gammaldags trägolv

På traditionellt gammeldags sätt sågade man direkt ur varje stock den dimension man ville ha till sitt golv. Detta innebar att man kunde hyvla kärnsidan som rätsida på varje bräda. Detta var att föredra på grund av att man på så sätt fick mindre sprickbildning i golvplankan.

bottom of page