top of page

LGB Kvalité

LGB produkter

Vi på LGB använder oss av en leverantör till råmaterialet för vårt golvvirket som endast sågar utvald rotstock från Norrländsk fura vilket som i vanliga fall används till möbeltillverkning.

Men för våran räkning sorteras centrumbrädan ut till råmaterial för våra golv. Genom att endast använda centrumbrädor får vi i huvudsak ett golv med stående årsringar i varje bräda och vi får även alla ytsidor som kärnsida (mindre sprickbildning).

Med detta urval av material får vi en golvbräda som är upp till 40% högre densitet (2,2 Brinell), samt en halverad svällning och krympning, vilket är extra bra vid golvläggning på golv värme.

 

Kvalitetssäkring
LGB har CE märkning samt kontrollplan med varje torkad leverans. Vi kräver av våra mottagare av leveranser efterlever LGB kontrollplan och våra rekommendationer för hantering av material.

Brinell

Detta är för att ge er ett par jämförande materials hårdhet.

Gran               1,3
Furu                1,6
Björk               2,6
Körsbär           3,1
Ek                   3,7
Bok                 3,8
Ask                 4,0
Lönn               4,6
Kanadensisk
lönn                 4,8
Merbau            4,9
Jatoba             5,6

Fakta om Brinell
Testet utarbetades av den svenske ingenjören Johan August Brinell i samband med världsutställningen i Paris år 1900. Det utförs genom att man pressar
en liten stålkula mot träets yta med tung belastning. Brinell-värdet avgörs av hur stort avtryck som lämnas i träet. Ju högre Brinellvärde, desto hårdare och tåligare
mot intryck är materialet.

Eftersom trä är ett levande material med naturliga variationer i strukturen varierar hårdheten på olika delar av träet. De Brinell-värden som anges är medelvärdet av flera mätningar.

 

bottom of page