top of page

LGB Listverk

Listverk (Allmoge Lister, Foder, Socklar, Klotsar)


Ålder hos ett rum kan avläsas på flera sätt, men tydligast syns det på dörrar och fönster. Deras stil, konstruktion och storlek talar mer eller mindre sitt tydliga språk. Andra ögonfallande detaljer och delar i ett rum är karakteristiska listformer, de gör sitt för att höja rummets status och skönhet samt ge dess egen profil. Det oförmedlade mötet mellan två plana ytor kan kännas som oskönt om det inte harmonierar med övrig inredning. Kanter och fogar som drar åt sig blicka döljer man därför med lister, socklar och foder. Vi har omsorgsfullt format ett sortiment för att försköna dess kritiska mötesplatser. Allmogelisternas vinklar och omväxlande svängda, plana yta bidrar till rummets karaktär eller som vi uttrycker det personlighet.
 

LGB Kvalité på Listverk

I dag är det inte konstigt att alla lister är av tunna dimensioner, otorkade, enkel profil, likadana över hela landet. Det är en följd av det likformliga modet, framför allt maskin masstillverkning och fokusering endast på pris utan känsla för personlighet.

Vi på LGB vill ändra på detta och erbjuder torkade lister, möjlighet till kvistfria lister, dimensioner som ej är standard, profiler som är replik på lokalt tillverkade allmogelister från 1700- och 1800-talet fram till nu tid. Även listtillverkning efter egen design erbjuds allt med möjlig direkt leverans hem till slutkund.På detta sätt tar vi tillvara på nutidens maskinella produktion, dåtidens kringvandrande och kringresandes snickares hantverkskunskap. Alla allmogelister som lämnar LGB är manuellt synade med årtionden av trädkunskap.

 

LGB Kunskap

Genom LGB:s stora kunskapsbank och kontaktnät så efterstävar vi alltid långsiktiga kundrelationer. Eftersom vi själva väljer att marknadsföra våra produkter och noga välja vilka hantverkare som ska installera och leverera just era Listverk är det ett sätt för oss på LGB att säkerställa att ni som kund blir nöjd. På detta sätt kan vi också erbjuda oss att medverka i hela processen från köp till färdigbehandlat listverk.

 

Man kan kalla det för LGB "kvalitétsäkring"

bottom of page